Etiket arşivi: internet hukuku avukatı ankara

İnternet, Twitter, Facebook vb. Bilişim Sistemleri ile Tehdit

T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi E:2007/11957 K:2009/21077 T:22.12.2009 Özet Kişilerin ses ve görüntü kayıtlarının delil niteliğinde bulunabilmesi için hukuka ve yöntemine uygun biçimde kaydedilmesi gerekmektedir. Bir kişinin yaptığı görüşmenin gizlice kaydedilmesi hukuka aykırı olduğundan, delil olarak değerlendirilmesi olanaklı değildir. 2709 s. Yasa m. 20,22,38/6 5271 s. Yasa m. 206/2-a,217/2 Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun Yazının Devamı [...]