Etiket arşivi: bilişim suçları avukatı ankara

İzinsiz Yayımlanan Telefon Numarası

Soru; Merhaba, geçtiğimiz günlerde internette birkaç bir şey araştırıyordum. Bildiğiniz gibi arkadaşlık siteleri son zamanlarda oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Bir arkadaşlık sitesinde tesadüfen kendi numaramın yayımlandığını gördüm. Herhalde yeni yayımlanmış olacak ki bir süre sonra telefonuma bilinmeyen numaralardan aramalar gelmeye başladı. Bu durumda beni oldukça rahatsız etti. Bir tanesi görünen bir numaradan aradı ve açtım, arkadaşlardan biri zannettim, Yazının Devamı [...]

Bilişim Sisteminde Verileri Silme Yok Etme Değiştirme

T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi E:2007/6963 K:2007/5533 T:18.09.2007 5237 s. Yasa m. 244 Dolandırıcılık suçlarından sanık Nevzat İlhan’ın yapılan yargılaması sonunda:Mahkumiyetine dair .... . Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.11.2005 gün ve 2005/..Esas, 2005/...Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 17.05.2006 tarihli tebliğnamesi ile Yazının Devamı [...]

Bilişim Suçlarında Deliller ve Delillerin Toplanması

BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA Madde 134 - (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından Yazının Devamı [...]

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI

T.C. YARGITAY 15. Ceza Dairesi E:2012/1704 K:2012/31436 T:12.03.2012 BİLİŞİM SİSTEMİNİN ARACI KILINMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK İNTERNET DOLANDIRICILIĞI 5237s. Yasa m. 15/1-f Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Yazının Devamı [...]

Bilişim Suçları

Türk Ceza Kanunu ; Bilişim Yoluyla İşlenebilen Suçlar TCK Madde 84 İntihara yönlendirme TCK Madde 103 Çocukların cinsel istismarı TCK Madde 105 Cinsel taciz TCK Madde 106 Tehdit TCK Madde 107 Şantaj TCK Madde 125 / 2 Hakaret TCK Madde 134 Özel hayatın gizliliğini ihlal TCK Madde 135 Kişisel verilerin kaydedilmesi TCK Madde 136 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme TCK Madde 158/1-f Nitelikli dolandırıcılık TCK Madde 243 Bilişim Sistemine Girme TCK Yazının Devamı [...]

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim sistemine girme MADDE 243. - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar Yazının Devamı [...]

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2011/6-166 K:2011/213 T:18.10.2011 BANKA-KREDİ KARTI ZİNCİRLEME SUÇ YAĞMA ŞANTAJ 5237 s. Yasa m. 43,107,148,245/1 Sanıklar Erdoğan Yıldız ve Özkan Yıldız’ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5237 sayılı TCY'nın 109/2, 109/3-a,b ve 62. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay, yağma suçundan TCY'nın 149/1-a, c, d, h ve 62. maddeleri uyarınca 10 yıl 10 ay, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan Yazının Devamı [...]

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2000/2-1151 K:2000/1177 T:27.09.2000 Taraflar arasındaki ""boşanma"" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uşak Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 10.11.1998 gün ve 1998/517-978 sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 17.6.1999 gün ve 1999/5984- 6944 sayılı ilamiyle; ( ...1- Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre aşağıdaki bendin kapsamı Yazının Devamı [...]

Bilişim Sistemleri Kullanılarak İşlenen Dolandırıcılık Suçu

T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi E:2011/2363 K:2011/3339 T:21.04.2011 BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ ARAÇ OLARAK KULLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK 5237 s. Yasa m. 157/1,158/1-f Sanığın bir internet sitesinde satılık otomobil ilanı verdiği, sonrasında telefonla görüştükleri müştekiyi otomobil satımı konusunda kandırarak müştekiden avans ya da masraf adı altında para istediği, müştekinin posta çeki hesabı kullanılarak sanığa 500 TL gönderdiğinden bahisle Yazının Devamı [...]

Kişisel Verilen Kaydedilmesi Suçu

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2009/11-193 K:2009/268 T:17.11.2009 Bilişim Hırsızlığı 1 Haziran 2005 Tarihinden Önce İşlenen Bilişim Hırsızlığı Para Cezalarının Hesaplanma Yöntemi Özet Sanığın; firari diğer sanık ile birlikte hareket ederek, daha önceden haksız bir şekilde ele geçirdikleri katılan firmanın internet bankacılık şifresini kullanmak suretiyle, banka şubesindeki hesabından 10.750 YTL'yi, kendi adına açtırdıkları hesaba havale Yazının Devamı [...]