Etiket arşivi: bilişim suç ankara avukat

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2000/2-1151 K:2000/1177 T:27.09.2000 Taraflar arasındaki ""boşanma"" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uşak Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 10.11.1998 gün ve 1998/517-978 sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 17.6.1999 gün ve 1999/5984- 6944 sayılı ilamiyle; ( ...1- Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre aşağıdaki bendin kapsamı Yazının Devamı [...]