Etiket arşivi: ankarada bilişim suçu avukatı

Bilişim Suçları

Türk Ceza Kanunu ; Bilişim Yoluyla İşlenebilen Suçlar TCK Madde 84 İntihara yönlendirme TCK Madde 103 Çocukların cinsel istismarı TCK Madde 105 Cinsel taciz TCK Madde 106 Tehdit TCK Madde 107 Şantaj TCK Madde 125 / 2 Hakaret TCK Madde 134 Özel hayatın gizliliğini ihlal TCK Madde 135 Kişisel verilerin kaydedilmesi TCK Madde 136 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme TCK Madde 158/1-f Nitelikli dolandırıcılık TCK Madde 243 Bilişim Sistemine Girme TCK Yazının Devamı [...]

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim sistemine girme MADDE 243. - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar Yazının Devamı [...]