Etiket arşivi: ankara bilişim suçları avukatı

Bilişim Suçu Müstehcenlik

T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi E:2010/2024 K:2010/6003 T:06.07.2010 Müstehcenlik Çocuk Pornografisi Müstehcen Görüntü Bulundurma Özet Sanığın üzerinde bulunan pornografik görüntülerden bir kısmının çocukların kullanıldığı video görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, Yazının Devamı [...]

Kişisel Verilen Kaydedilmesi Suçu

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2009/11-193 K:2009/268 T:17.11.2009 Bilişim Hırsızlığı 1 Haziran 2005 Tarihinden Önce İşlenen Bilişim Hırsızlığı Para Cezalarının Hesaplanma Yöntemi Özet Sanığın; firari diğer sanık ile birlikte hareket ederek, daha önceden haksız bir şekilde ele geçirdikleri katılan firmanın internet bankacılık şifresini kullanmak suretiyle, banka şubesindeki hesabından 10.750 YTL'yi, kendi adına açtırdıkları hesaba havale Yazının Devamı [...]

İnternet, Facebook, Twitter ve E- Mail Yoluyla Hakaret

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi E:2009/447 K:2010/37516 T:13.12.2010 Özet İşverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunmakta olup, işverene ait bilgisayarları ve e-mail adreslerini özel yazışmalarda kullanıp işverene hakaret niteliğinde sözler sarf etmenin, işveren açısından 4857 sayılı Yasa'nın 24/II-b maddesi uyarınca sataşma niteliğinde haklı fesih nedenidir. 4857 s. Yasa m. 24/II-b Davacı, Yazının Devamı [...]

İnternet, Facebook, Twitter ve E-Mail Yoluyla Şantaj

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2010/5-187 K:2011/131 T:14.06.2011 İLETİŞİMİN DİNLENMESİNDE SORUŞTURMA ÖNCESİ ALINAN KİŞİSEL SES KAYITLARININ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU HAKKINDA 5271 s. Yasa m. 13 Sanıklar, ..Hakimi ,..Adliye memuru ve turizmci N S'in Ağustos-Eylül 2006 tarihlerinde, Ş 3. İcra Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiş olan bir kararın tashihi karar yoluyla bozulmasını sağlayacaklarını Yazının Devamı [...]

İnternet, Twitter, Facebook vb. Bilişim Sistemleri ile Tehdit

T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi E:2007/11957 K:2009/21077 T:22.12.2009 Özet Kişilerin ses ve görüntü kayıtlarının delil niteliğinde bulunabilmesi için hukuka ve yöntemine uygun biçimde kaydedilmesi gerekmektedir. Bir kişinin yaptığı görüşmenin gizlice kaydedilmesi hukuka aykırı olduğundan, delil olarak değerlendirilmesi olanaklı değildir. 2709 s. Yasa m. 20,22,38/6 5271 s. Yasa m. 206/2-a,217/2 Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun Yazının Devamı [...]

İnternet ve Bilişim Sistemleri ve Cinsel Taciz

T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi E:2011/7453 K:2012/3116 T:15.03.2012 CİNSEL TACİZ 5237 s. Yasa m. 105 Cinsel taciz suçundan sanık İsmail Ceylan'ın yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair ... Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 14.05.2008 gün ve 2008/216 Esas, 2008/511 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılan Behiye Keskin vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye Yazının Devamı [...]

Bilişim Sistemleri ve İnternet Yoluyla Çocukların Cinsel İstismarı

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2011/5-201 K:2011/193 T:27.09.2011 Cinsel Suçlarda Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığına İlişkin Rapor Alınması Özet 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası 'nın "Diğer Adli Ekspertiz Kurumları" başlıklı 31. maddesinde yer alan düzenlemeyle, Yükseköğretim kurumları veya birimlerinin, Adli Tıp Mevzuatı çerçevesinde adli konularda Ceza Yargılaması Yasası 'na göre resmi bilirkişi sayılacağı açıkça belirtilmiştir. Buna Yazının Devamı [...]