Etiket arşivi: ankara bilişim hukuku avukatları

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Hırsızlık

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2010/11-17 K:2010/65 T:30.03.2010 Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Hırsızlık İçtima Birleşik Suç Malın Değerinin Azlığı Özet 5237 sayılı Yasa'mn 245/1. maddesindeki banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçu bileşik suç olarak düzenlenmiş olup, yasa maddesinde geçen "her ne surette olursa olsun" ifadesi banka veya kredi kartlarının sadece hukuka uygun yollardan ele geçirilmesini kapsamaktadır. Yazının Devamı [...]