Etiket arşivi: ankara bilişim avukatı

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI

T.C. YARGITAY 15. Ceza Dairesi E:2012/1704 K:2012/31436 T:12.03.2012 BİLİŞİM SİSTEMİNİN ARACI KILINMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK İNTERNET DOLANDIRICILIĞI 5237s. Yasa m. 15/1-f Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Yazının Devamı [...]

Bilişim Sistemleri Kullanılarak Fuhuşa Teşvik ve Aracalık Etmek Suçu

T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi E:2010/1440 K:2010/5953 T:15.04.2010 İnsan Ticareti Yapma Fuhşa Aracılık Etme Zorla Fuhuş Yaptırma veya Teşvik Etme Özet İnsan ticareti suçunun oluşması öncelikle mağdurun iradesini etkileyen hareketlerin gerçekleştirilmesine ya da onun zor durumundan istifade edilmesine bağlıdır. Mağdurun önceden Türkiye 'ye çok sayıda giriş ve çıkış yaptığı ve Türkiye 'de evli kız kardeşi bulunduğu, kardeşinin yanına gitmeyip sanığın Yazının Devamı [...]

Bilişim Suçu Müstehcenlik

T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi E:2010/2024 K:2010/6003 T:06.07.2010 Müstehcenlik Çocuk Pornografisi Müstehcen Görüntü Bulundurma Özet Sanığın üzerinde bulunan pornografik görüntülerden bir kısmının çocukların kullanıldığı video görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, Yazının Devamı [...]

Bilişim Suçu, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2001/6-30 K:2001/57 T:10.04.2001 BİLİŞİM ALANİNDA SUÇLAR HIRSIZLIK Sanığın haksız olarak ele geçirdiği bir başkasına ait kart ve şifreyi kullanarak bir bankanın iki farklı şubesindeki ATM makinesinden para çekip hukuka aykırı yarar sağlaması eylemi, TCY.nın 493/2. madde ve fıkrasındaki suçu değil aynı Yasanın 525/b-2. madde ve fıkrasında düzenlenen, bilgilen otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi kullanarak hukuka Yazının Devamı [...]

İnternet ve Bilişim Sistemleri Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi E:2009/13923 K:2010/10697 T:21.10.2010 Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Özet Davacının suç unsuru içermeyen dava dışı kişi ile yaptığı özel telefon konuşmaları kimliği de açıklanarak yayınlanmıştır. Konuşmaların iddianame ekinde yer almaları yayınlanmalarını gerektirmez. Kişinin oluru bulunmadan özel yaşam alanına ilişkin özel telefon görüşmelerinin yayınlanmasında kamu yararı bulunmadığı, böyle bir Yazının Devamı [...]

İnternet, Facebook, Twitter ve E- Mail Yoluyla Hakaret

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi E:2009/447 K:2010/37516 T:13.12.2010 Özet İşverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunmakta olup, işverene ait bilgisayarları ve e-mail adreslerini özel yazışmalarda kullanıp işverene hakaret niteliğinde sözler sarf etmenin, işveren açısından 4857 sayılı Yasa'nın 24/II-b maddesi uyarınca sataşma niteliğinde haklı fesih nedenidir. 4857 s. Yasa m. 24/II-b Davacı, Yazının Devamı [...]

İnternet, Facebook, Twitter ve E-Mail Yoluyla Şantaj

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2010/5-187 K:2011/131 T:14.06.2011 İLETİŞİMİN DİNLENMESİNDE SORUŞTURMA ÖNCESİ ALINAN KİŞİSEL SES KAYITLARININ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU HAKKINDA 5271 s. Yasa m. 13 Sanıklar, ..Hakimi ,..Adliye memuru ve turizmci N S'in Ağustos-Eylül 2006 tarihlerinde, Ş 3. İcra Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiş olan bir kararın tashihi karar yoluyla bozulmasını sağlayacaklarını Yazının Devamı [...]

İnternet, Twitter, Facebook vb. Bilişim Sistemleri ile Tehdit

T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi E:2007/11957 K:2009/21077 T:22.12.2009 Özet Kişilerin ses ve görüntü kayıtlarının delil niteliğinde bulunabilmesi için hukuka ve yöntemine uygun biçimde kaydedilmesi gerekmektedir. Bir kişinin yaptığı görüşmenin gizlice kaydedilmesi hukuka aykırı olduğundan, delil olarak değerlendirilmesi olanaklı değildir. 2709 s. Yasa m. 20,22,38/6 5271 s. Yasa m. 206/2-a,217/2 Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun Yazının Devamı [...]

İnternet ve Bilişim Sistemleri ve Cinsel Taciz

T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi E:2011/7453 K:2012/3116 T:15.03.2012 CİNSEL TACİZ 5237 s. Yasa m. 105 Cinsel taciz suçundan sanık İsmail Ceylan'ın yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair ... Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 14.05.2008 gün ve 2008/216 Esas, 2008/511 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılan Behiye Keskin vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye Yazının Devamı [...]

Bilişim Sistemleri ve İnternet Yoluyla Çocukların Cinsel İstismarı

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2011/5-201 K:2011/193 T:27.09.2011 Cinsel Suçlarda Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığına İlişkin Rapor Alınması Özet 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası 'nın "Diğer Adli Ekspertiz Kurumları" başlıklı 31. maddesinde yer alan düzenlemeyle, Yükseköğretim kurumları veya birimlerinin, Adli Tıp Mevzuatı çerçevesinde adli konularda Ceza Yargılaması Yasası 'na göre resmi bilirkişi sayılacağı açıkça belirtilmiştir. Buna Yazının Devamı [...]