Online İtibar Yönetimi, Online İtibar Temizliği, İnternette İtibar Koruma

T.C.
YARGITAY
5. Ceza Dairesi

E:2011/2363
K:2011/3339
T:21.04.2011

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ ARAÇ OLARAK KULLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK

5237 s. Yasa m. 157/1,158/1-f

Sanığın bir internet sitesinde satılık otomobil ilanı verdiği, sonrasında telefonla görüştükleri müştekiyi otomobil satımı konusunda kandırarak müştekiden avans ya da masraf adı altında para istediği, müştekinin posta çeki hesabı kullanılarak sanığa 500 TL gönderdiğinden bahisle kamu davası açılmıştır.
Açılan kamu davasında …Asliye Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek … Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, ancak Ağır Ceza Mahkemesinin karşı görevsizlik kararında “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunda verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sistemlerin araç olarak kullanılıp gerçek kişilerin aldatılarak çıkar sağlanması gerektiği (örneğin bilişim sisteminde yer alan başkalarına açık olmayan bilgileri kendisine haksız yarar sağlamak amacıyla hukuka aykırı bir şekilde elde etmek, sistemde bulunan bilgileri kullanmak, tahrip etmek, yanıltıcı,aldatıcı veri üretmek ve bunları dolandırıcılık eyleminde kullanmak vs.), internetin bir nevi haberleşme ve iletişim aracı olarak kabülünün gerektiği, internet ortamında bilişim suçunun işlenebileceği ancak yargılama konusu olayda sanığın sadece internette ilan vermesinin eylemin bilişim sistemlerinin aracı kullanılarak gerçekleştirildiği anlamına gelmediği, zira bilişim sisteminde yukarıda belirtilen örneklerdeki gibi ya da benzer şekillerde bir eylemin söz konusu olmadığı, yine müştekinin sanığa PTT havalesi ile parayı göndermesinin eylemin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak gerçekleştirildiği anlamına gelmediği, zira olayda PTT nin sadece ödeme vasıtası olarak kullanıldığı, PTT nin ürettiği herhangi bir aracın ya da maddi varlığın dolandırıcılık suçunda kullanılmadığı, sanığın müşteki ile telefon görüşmesi şeklindeki eyleminin de nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edilemeyeceği, yeni TCK sisteminde haberleşme araçlarının dolandırıcılık eyleminde kullanılması durumunda nitelikli dolandırıcılık suçu olarak düzenlenmediği” hususları vurgulanarak eylemin TCK. nun 157. maddesi kapsamında basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu, yargılama yapmak görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğunun belirtildiği, TEBLİĞNAME : Asliye Ceza Mahkemesinin görevli olduğu şeklindedir.
İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılı suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve .. Ağır Ceza Mahkemesinin kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen … Asliye Ceza Mahkemesinin GÖREVSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, 21.04.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.