Bilişim Suçları

Türk Ceza Kanunu ; Bilişim Yoluyla İşlenebilen Suçlar
TCK Madde 84 İntihara yönlendirme
TCK Madde 103 Çocukların cinsel istismarı
TCK Madde 105 Cinsel taciz
TCK Madde 106 Tehdit
TCK Madde 107 Şantaj
TCK Madde 125 / 2 Hakaret
TCK Madde 134 Özel hayatın gizliliğini ihlal
TCK Madde 135 Kişisel verilerin kaydedilmesi
TCK Madde 136 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
TCK Madde 158/1-f Nitelikli dolandırıcılık
TCK Madde 243 Bilişim Sistemine Girme
TCK Madde 244 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
TCK Madde 226 Müstehcenlik
TCK Madde 227 Fuhuşa teşvik ya da aracılık
TCK Madde 228 Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
TCK Madde 245 /1 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması