Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Hırsızlık

T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi

E:2008/14931
K:2010/3
T:22.01.2010

ATM HIRSIZLIK

765 s. Yasa m. 62,525/b-2

Sanığın, şikayetçinin para çekilmesi konusunda yardım talebi üzerine kendisine verilen kart ve şifreyi kullanarak işlemi gerçekleştirdikten sonra “paran yatmamış” diyerek kartı geri verip A.T.M.den çıkan paraları da cebine koyarak olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada yakalanmasından ibaret eylemde kartın ve şifrenin ele geçirilip kullanılmasında hukuka aykırılık olmadığı gibi sanığın hileli hareketlerde bulunmaması nedeniyle de dolandırıcılık ve bilişim suçlarının (765 sayılı TCK.nun 525/b-2) unsurlarının oluşmadığı, bu şekilde gerçekleşen eylemin hırsızlık suçunu oluşturacağı gözetilmeden hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.